scroll down

Regulamin

REGULAMIN

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Wykonujemy wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoby niepełnoletnie – wymagana obecność oraz zgoda opiekuna prawnego na piśmie.

3. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

4. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu oraz skomplikowania wzoru, lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.

5. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście lub drogą internetową. Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.

6. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji bez utraty zadatku, nie później niż cztery dni robocze przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o chęci zmiany terminu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.

7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. 

8. Udzielamy wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu po jego zakończeniu oraz dysponujemy kosmetykami do sprzedaży szczególnie do tego celu przeznaczonymi.

9. Umożliwiamy niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.

10. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny.

Jeżeli masz jakieś pytania – pisz śmiało i do zobaczenia!